Online safety - with NetSupport DNA

Ochrona / e-bezpieczeństwo

Kontakt Pobierz BEZPŁATNĄ wersję próbną

 

Chroń Twoich studentów Chroń Twoich studentów

Chronienie studentów w czasie, gdy korzystają z nowoczesnych techniologii, zarówno proaktywne, jak i reaktywne, staje się obecnie najważniejszym zadaniem dla szkól na całym świecie.

Moduł ochrony DNA został stworzony we współpracy z nauczycielami, specjalistami do spraw bezpieczeństwa oraz władzami lokalnymi, aby zapewnić prawdziwie skuteczną szkolną politykę bezpieczeństwa. Równolegle z bieżącym moniotorowaniem i restrykcjami w dostępie do internetu, blokowaniem kamer internetowych, bezpieczeństwem końcówek oraz wymuszaniem akceptacji zasad użytkowania, NetSupport DNA oferuje proaktywną funkcję zgłaszania zagrożeń, wszechstronne monitorowanie słów i fraz kluczowych, wykorzystujace techniki neurolingwistyczne oraz listę dostępnych online zasobów i kontaktów, z których pomocy studenci mogą samodzielnie skorzystać. Personel może zarządzać listą osób zaufanych i dodawać kolejne, które cieszą się zaufaniem.

Aby dowiedzieć się więcej o wszystkich funkcjach ochrony, naciśnij tu.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym w celu wykrywania zagrożeń i rozwiązywania problemów Monitorowanie w czasie rzeczywistym w celu wykrywania zagrożeń i rozwiązywania problemów

Czy nie byłoby wspaniale móc monitorować aktywność każdego komputera PC w Twojej sieci i widzieć, gdzie pojawił się alert, np. spowodowany użyciem słowa kluczowego lub podłączeniem nieautoryzowanej pamięci USB? Dzięki NetSupport DNA pracującemu w trybie eksploratora jest to możliwe. Możesz oglądać komputery w trzech widokach – ikon, szczegółowym lub miniatur ekranów i określić, który komputer potrzebuje natychmiastowej interwencji, uzyskując pewność, że na zagrożenia bezpieczeństwa oznaczone wysokim priorytetem zareagujesz zanim przeobrażą się one w poważne problemy. Dodatkowo DNA pokazuje podsumowanie aktywnych polityk zastosowanych do każdego komputera, ułatwiając wychwycenie tych, na których nie zostały włączone, choć powinny.

Trzymaj rękę na pulsie dzięki proaktywnym alertom Trzymaj rękę na pulsie dzięki proaktywnym alertom

Żadna szkoła nie chce doświadczać przestojów IT. Tu właśnie NetSupport DNA może pomóc poprzez moduł proaktywnych alertów – uprzedzających o potencjalnie groźnych zdarzeniach. Możesz się nimi zająć zanim przeobrażą się w prawdziwe problemy.

Rozwiązywanie poważnych problemów IT może pochłonąć dużo czasu, wpłynąć na personel i studentów, wiązać sie z kosztami, a nawet obniżeniem reputacji Twojej organizacji. Aby zatem uniknąć obniżenia wydajności i pomóc Ci pracować proaktywnie (zamiast reagować naprawiając awarie), NetSupport DNA oferuje kompletny system alertów pozwalający monitorować setki scenariuszy i ostrzegający Cię, gdy problemy sie pojawiają, a nawet, zanim sie pojawią.

Możesz dostosować częstość i poziom alertów w Twoim systemie i uwzględnić wiele scenariuszy – od braku miejsca na dysku, nadmiernego obciążenia sieci, zatrzymania kluczowej usługi (takiej, jak antywirus), wykrycia określonego ostrzeżenia w dzienniku systemu Windows, do niepożądanych zmian w sprzęcie, nieautoryzowanej instalacji oprogramowania i wielu innych.

Zawarty w standardzie moduł Alertów stanowi prawdziwą wartość dodaną dla każdego działu IT – pomaga pracować mądrzej, proaktywnie oszczędzając czas.

Zapewnij bezpieczeństwo dzięki pomiarowi aplikacji i Internetu Zapewnij bezpieczeństwo dzięki pomiarowi aplikacji i Internetu

Bądźmy szczerzy: kto z nas nie miał pokusy, by kliknąć na intrygujące łacze w trakcie przeglądania Internetu na lekcji lub w pracy? Wszyscy wiemy, jak łatwo jedno łacze może doprowadzić nas do kolejnego. Z czasem, po przemnożeniu przez liczbę pracowników i studentów, otrzymamy sumę straconego czasu, która ma realny wpływ nie tylko na naszą wydajnośc pracy, ale również na bezpieczeństwo Twojej instytucji.

NetSupport DNA wyciąga pomocną dłoń w postaci funkcji pomiaru użytkowania Internetu i aplikacji, pomagając personelowi i studentom skupić sie na pracy w bezpiecznym środowisku.

DNA pozwala utworzyć listy witryn i aplikacji dozwolonych i zabronionych i wybrać, w jakich porach dnia restrykcje mają zostać zastosowane. Na przykład, możesz zablokować pracownikom i studentom dostęp do stron, z których potencjalnie mogliby pobrać szkodliwe oprogramowanie – natychmiast poprawiając poziom bezpieczeństwa Twoich komputerów.

Dodatkowy poziom zabezpieczeń dla Twojej organizacji Dodatkowy poziom zabezpieczeń dla Twojej organizacji

Bezpieczeństwo IT zawsze stanowi priorytet w środowisku edukacyjnym, ale często wyzwaniem jest znalezienie odpowiedniego rozwiązania, które będzie w naszym zasięgu finansowym.

NetSupport DNA posiada w standardzie moduł kontroli nośników USB – zazwyczaj oferowany jako odrębne rozwiązanie – pozwalający zdefiniować i kotrolować użycie nośników USB na wszystkich kompuerach w szkole. Chroni przed utratą wrażliwych danych, infekcjami wirusowymi oraz reguluje dostep do danych.

Możesz nawet przypisać określone pamięci USB określonym studentom lub pracownikom i zezwolić na ich użytkowanie – jeden dzień, tydzień, czy bez ograniczeń. Będziesz pewny, że dane są bezpieczne, a w przypadku utraty pamięci, szybko mozesz ją zablokować.

Mając do dyspozycji moduł zabezpieczeń USB z DNA, możesz być pewien, że w Twojej sieci został zastosowany dodatkowy element podnoszący poziom zabezpieczeń.

Wymuszaj akceptację zasad użytkowania infrastruktury IT Wymuszaj akceptację zasad użytkowania infrastruktury IT

Powszechnie stosowanym w sektorze edukacyjnym – i coraz częściej w firmach – rozwiązaniem jest żądanie od pracowników i studentów podpisania akceptowalnych zasad użytkowania.

Zasady te określają standardy bezpieczeństwa i użytkowania infrastruktury IT oraz ostrzegają pracowników i studentów, jakie bedą konsekwencje ich naruszenia.

NetSupport DNA dzięki dedykowanej funkcji AUP sprawia, że dostarczanie zasad do wszystkich uzytkowników jest proste. Używając wbudowanych lub wgrywając własne umowy z użytkownikiem, możesz skonfigurować DNA, by dostarczał i śledził akceptacje zasad – zmniejszając obciażenie działu administracyjnego oraz zapewniając, że każdy jest świadomy istnienia zasad użytkownia technologii IT w Twojej szkole/uczelni i zobowiązuje się ich przestrzegać.

Twoje dane pozostają na miejscu Twoje dane pozostają na miejscu

Dzięki NetSupport DNA, wszystkie dane dotyczące urządzeń znajduących się w szkole / uczelni pozostają pod Twoją kontrolą.

UW odróżnieniu od innych produktow, NetSupport DNA dostarcza wszystkich opcji w jednym pliku pobieranym od producenta. Komponenty serwera i baza danych sa instalowane lokalnie, zapewniając, że dane pracowników i studentów cały czas pozostają bezpieczne w Twojej zabezpieczonej sieci.

Proste, skuteczne zabezpieczenie.

Kontroluj napędy CD oraz DVD Kontroluj napędy CD oraz DVD

NetSupport DNA oferuje także kontrolę użycia npędów CD oraz DVD.

Możesz zablokować je całkowicie, ograniczyć użycie do trybu tylko do odczytu lub zezwalać na użycie, blokując jednak uruchomienie programów bezpośrednio z dysków CD/DVD. Możesz więc kontrolować i – w połączeniu z modułami Internetu i aplikacji – zapobiegać instalowaniu nowych programów lub uruchamianiu ich na dowolnym kompuetrze PC. To oznacza brak niespodzianek!

Sprawdzaj aplikacje w Twojej sieci Sprawdzaj aplikacje w Twojej sieci

Stosując białe listy aplikacji zapobiegaj sytuacji, gdy liczba zainstalowanych przez użytwkoników programów wymyka się spod kontroli.

Możesz zastosować NetSupport DNA do monitorowania i raportowania na temat użycia wszystkich aplikacji, tworzyć listy programów dozwolonych na poziomie całej organizacji i przydzielać je określonym osobom lub wydziałom. Będzie to zapobiegać pobieraniu i instalowaniu innych, potencjalnie niebezpiecznych apliakcji – chroniąc Twoją sieć przed płynącymi stąd możliwymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa.

Dowiedz się o zagrożeniach bezpieczeństwa systemu Dowiedz się o zagrożeniach bezpieczeństwa systemu

Każda organizacja powinna być powiadamiana o możliwości włamań lub zagrożeń bezpieczeństwa systemów. Im prędzej dowiesz się o zarożeniu, tym szybciej podejmiesz działania minimalizujące ryzyko, prawda?

Potężny, proaktywny system alertów NetSupport DNA jest wyposażony w wiele powiadomień zaprojektowanych, by pomóc w zachowaniu bezpieczeństwa komputerów, między innymi w przypadku zatrzymania usługi antywirusa, zainstalowania nowej aplikacji, zmiany rozmiaru istotnego pliku.

Aby naprawdę pomóc w radzeniu sobie z poważnymi zagrożeniami, alerty mogą działać w połączeniu z innymi modułami DNA, by naświetlić potencjalne ryzyko i wykryć słabe punkty systemu. Na przykład, alerty w połączeniu z modułem SNMP mogą powiadomić o sytuacji, gdy poziom ruchu przychodzącego na zaporze/routerze przekracza pewnien procent przez określony czas, co może sugerować atak typu Denial of Service.

Możesz ustawić wiele typów i kombinacji alertów, by mieć pewność, że NetSupport DNA będzie pracował proaktywnie i ostrzeże Cię, gdy Twoje bezpieczeństwo bedzie zagrożone.

Każde urządzenie dołączające się do sieci zostanie wykryte Każde urządzenie dołączające się do sieci zostanie wykryte

Chroń swoją sieć mając cały czas aktualne informacje na jej temat. Nie zostaniesz zaskoczony niespodziewanie dołączonymi do Twojej sieci urządzeniami, bo NetSupport DNA nieustannie monitoruje Twoje systemy i rozpoznaje wszelkie nowe urządzenia.

Po zidentyfikowaniu, możesz zdalnie zainstalować Agenta DNA na kompatybilnych urzadzeniach, by upewnić się, że polityki zabezpieczeń i zasady użytkowania są przestrzegane. Masz zawsze aktualny obraz Twoich zasobów IT przed oczyma.

Do góry