Rejestracja pobierania powiodła się

Dziękujemy za rejestrację. Wybierz produkt, który chcesz pobrać. Jest to 30-dniowa wersja próbna, możliwa do zainstalowania na maks. 50 stanowiskach.

Pobieranie – Pełna Instalacja

NetSupport DNA – Pełna InstalacjaNetSupport DNA Setup.exe (819.5 Mb) build:4.75.0001
NetSupport DNA – Instrukcja InstalacjiDNA_Getting_Started_Guide.pdf (910 Kb)

Pobieranie – Dodatki

 

DNA Agent for WindowsDNA Klient – Windows NetSupport NetSupport DNA Agent.msi (65.8 Mb) build:4.75.0001Ten komponent możesz również zainstalować poprzez Pełną Instalację DNA..
DNA Klient – Mac NetSupport DNA Agent.dmg (8.7 Mb) build:2.10.0002
DNA Konsola (tylko instalator) NetSupport DNA Console.msi (206.3 Mb) build:4.75.0001 Ten komponent możesz również zainstalować poprzez Pełną Instalację DNA.
NetSupport DNA Server SNMP NetSupport DNA SNMP Server Setup.exe (15.4 Mb) build:4.75.0001 Umożliwia wykrywanie urządzeń za pomocą protokołu SNMP. Ten komponent możesz również zainstalować poprzez Pełną Instalację DNA.
DNA Gateway – Klient (tylko instalator) NetSupport DNA Agent Gateway.msi (14.0 Mb) build:4.75.0001 DNA Gateway – Klient jest używana wraz z bramką serwera do zdalnego zarządzania komputerami za pośrednictwem internetu.
DNA Gateway – Serwer (tylko instalator) NetSupport DNA Server Gateway.msi (17.7 Mb) build:4.75.0001 DNA Gateway serwera jest używana wraz z bramkami klientów lub uczniów do zdalnego zarządzania komputerami za pośrednictwem internetu.
NetSupport DNA Mobilna Konsola – WebServer NetSupport DNA Web Server Setup.exe (19.5 Mb) build:4.75.0001 NetSupport DNA Mobilna Konsola – WebServer wykorzystuje się do podłączenia Konsoli Mobilnych do sieci DNA.
NetSupport DNA Mobilna Konsola – Instrukcja Getting_Started_Guide.pdf (760 Kb)

DNA Mobilna Konsola

Android 4.1 lub nowszy
iOS 9.3 lub nowszy


Aplikacja NetSupport dla iOS

iOS 9.3 lub nowszy. (Wymaga wersji 4.7 Konsoli DNA).

Aplikacja NetSupport dla systemu Android

Android 5.1 – 9 (Wymaga wersji 4.7 Konsoli DNA).

Chrome Agent

Produkty powiązane

NetSupport Manager – WindowsPobierz
NetSupport ServiceDeskPobierz

Procedura instalacyjna

Przed zainstalowaniem DNA zalecamy zapoznanie się z Instrukcją Instalacji.

Instalacja NetSupport DNA

  • Pobierz plik setup.exe i zapisz go w pustym folderze.
  • Uruchom plik setup.exe. Ta czynność rozpocznie instalację NetSupport DNA na danym komputerze.

Systemowe warunki wstępne

Niektóre elementy funkcjonalne DNA opierają się na obecności pewnych plików/aplikacji. Upewnij się, że są obecne na danym komputerze, nim rozpoczniesz właściwą instalację.