NetSupport DNA - Safeguarding

Ochrona i e-bezpieczeństwo dla szkół

Nowoczesne technologie są stosowane w szkołach coraz częściej, dlatego wielokrotnie nagradzany NetSupport DNA dostarcza narzędzi do monitorowania i zarządzania ich użyciem, wpspomagających nauczycieli i chroniących studentów.

NetSupport DNA daje informatykom funkcje Zarządzania zasobami IT – ITAM pozwalające efektywnie zarządzać infrastrukturą IT całej szkoły/uczelni, nauczycielom narzędzia zarządzania pracownią wspomagające nauczanie przy zastosowaniu nowoczesnych technologii, a dodatkowo – wbudowany moduł e-bezpieczeństwa pomagający w utrzymaniu poziomu bezpieczeństwa środowiska nauczania zgodnego z najnowszymi wymaganiami narzucanymi przez władze.

NetSupport award winning software - recent awards

Kluczową sprawą jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony studentom, gdy korzystają z zasobów on-line w trakcie nauki. NetSupport DNA odpowiada na potrzeby Twojej szkoły: dostarcza narzędzi do zidentyfikowania studentów wystawionych na ryzyko, zapobiega narażeniu ich na kontakt z nieodpowiednimi treściami w sieci, wymusza politykę zasad użytkowania wypełniając jednocześnie Twoje obowiązki zapewnienia ochrony – wszystko w zgodzie z wytycznymi Ofsted.

Łatwo byłoby zablokować dostęp do wszystkich treści, które mogłyby zostać uznane za niebezpieczne, ale w rzeczywistości byłoby to niepraktyczne i miałoby negatywny wpływ na proces dydaktyczny. Na szczęście NetSupport DNA został zaprojektowany z myślą o promocwaniu cyfrowego monitorowania i zachęcania studentów do odpowiedzialnego korzystania z zasobów on-line.

Moduł Ochrony NetSupport DNA zawiera całą gamę funkcji zaprojektowanych przez profesjonalistów, dla których są one przeznaczone. W sytuacji tak wielu zagrożeń, ciągle zmieniającego się języka młodzieży, nie jest możliwe, by personel wiedział o wszystkim. Dzięki NetSupport DNA – nie musi. Producent konsultował się ze specjalistami do spraw bezpieczeństwa, władzami lokalnymi, fundacjami nadzorującymi Internet, widącymi organizacjami charytatywnymi oraz młodymi ludźmi, by mieć pewność, że narzędzia są dobrze zaprojektowane, skuteczne i, co najważniejsze – aktualne.

IWF testimonial

NetSupport DNA funkcje e-bezpieczeństwa i ochrony

Główne funkcje

 

Dokumentacja

 


 

Monitorowanie kluczowych słów i fraz

Ta funkcja została zaprojektowana w celu dostarczenia szkole wglądu i powiadomienia o wszystkich czynnościach studentów, które mogłyby wskazywać na fakt, że są oni zaangażowani w działania mogące narażać ich na niebezpieczeństwo.

NetSupport DNA monitoruje szkolną sieć korzystając ze zdefiniowanych słów i fraz obejmujących szeroki wachlarz zagrożeń – od samookaleczeń, znęcania, do rasizmu i radykalizacji – to Twoje dodatkowe oczy i uszy. Za pomocą zaawansowanej neurolingwistyki unikając fałszywych alarmów, odnajdzie słowa kluczowe w każdym miejscu Twojej sieci. Słowa kluczowe i frazy mogą mieć przydzielone własne poziomy zagrożeń, dzięki czemu rezultat ich wykrycia może być różny: od zwykłego zapisu czynności, które wywołały alert, do zrzutu ekranu i nagrania działań użytkownika, które pozwolą zbadać okoliczności  zdarzenia. Dodatkowo, oprócz błyskawicznych alertów generowanych w najtrudniejszych przypadkach, dostępna jest innowacyjna chmura tematycza, wyswietlająca najpopularniejsze w szkole/grupie terminy. Klikając słowo w chmurze, nauczyciele mogą zobaczyć kto i w jakiej aplikacji wpisał wyraz. Odpowiednie osoby mogą zostać powiadomione za pośrednictwem e-maila, okienka wiadomości lub raportu ppodsumowującego.

Pełne wyjaśnienie i definicja każdego słowa kluczowego pomagają personelowi rozpoznać, na jakie potencjalne ryzyko jest narażony. Osoby odpowiedzialne mogą także sprawdzić działania studenta w szerszym kontekście – NetSupport DNA pozwala monitorować kluczowe słowa i frazy w trakcie ich wpisywania, kopiowania do schowka lub wyszukiwania w Internecie. Istnieje możliwość wykluczenia określonych aplikacji z monitorowania, by ograniczyć liczbę fałszywych alarmów. Jeśli więc, na przykład, studenci używają PowerPointa lub Excela, monitorowanie ich może być wyłączone, co pozwoli personelowi skupić się na obszarach o większym ryzyku.

 


 

Pakiety językowe

New safeguarding language packsW dostarczonej z programem bazie dznych zawarte są kluczowe słowa i frazy w wielu językach. Nauczyciele i specjaliści od bezpieczeństwa są w stanie rozszerzyć ochronę na większą liczbę studentów – są również w stanie śledzić i monitorować fonetyczną transkrypcję tego, co studenci piszą w językach innych, niż angielski. Biliblioteki słów kluczowych są regularnie uzupełniane, a NetSupport DNA daje możliwośc dodawania (i udostępniania innym) własnych słów kluczowych, odpowiednich dla Twojej szkoły i społeczności.

 


 

Video recordingPrzegląd zarejestrowanych zdarzeń

Funkcja przeglądania zarejestrowanych zdarzeń pozwala personelowi zobaczyć wszystkie użyte słowa i frazy, łącznie z informacjami szczegółowymi, typu: nazwisko/login studenta, komputer PC, data i godzina. Nauczyciele oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mogą wydrukować, zapisać, wysłać emailem, przechwycić ekran wynikowy i przekazać dane do dalszego postępowania. Wybierając historię zobaczymy wszystkich operatró konsol DNA, którzy przeglądali zdarzenie.

 


Teach Secondary ReviewKomponent e-bezpieczeństwa NetSupport DNA jest fantastyczny i tak prosty w użyciu!

Queen Elizabeth School


 

Report a concernZgłoś zagrożenie

Kluczową sprawą w skutecznej polityce bezpieczeństwa jest stworzenie dzieciom możliwości zgłaszania zagrożeń, z którymi się spotykają. NetSupport DNA oferuje funkcję, dzięki której studenci mogą zgłosić swoje obawy do zaufanej osoby. Szkoła może zdecydować, jak wiele osób będzie mogło odbierać zgłoszenia. Studenci mogą z każdego komputera PC wyposażonego w DNA zgłaszać swoje problemy: wysyłać wiadomości, zrzuty ekranów, dokumenty do wybranej przez nich osoby. Osoba odpowiedzialna jest stale powiadamiana o zgłaszanych zagrożeniach, może je śledzić oraz odnotować wszelkie akcje – bezpośrednio z NetSupport DNA. Dyrekcja oraz pełnomocnik do spraw ochrony mogą mieć nadane prawa do przeglądania zgłoszeń oraz być powiadamiani, jeśli w danej sprawie nie zostały podjete żadne czynności w zdefiniowanym okresie czasu. Najważniejsze w tej funkcji są prostota i łatwość użycia dla studentów w połączeniu z elastycznością i bezpieczeństwem, które łącznie gwarantują skuteczne działanie w szkołach.

 


 

Vulnerable studentsWrażliwi” studenci

SPersonel zajmujący się ochroną może oznaczyć w systemie niektórych studentów jako szczególnie narażonych na ryzyko. Dzięki temu mogą być oni łatwo rozpoznani i seldzeni. afeguarding staff can flag 'at risk’ students on the system so they can be easily identified and tracked as an extra layer of support. System pozwala zdefiniować grupę dynamiczną, dzięki czemu „wrażliwi” studenci będą mogli być obserwowani w jednym widoku.

 


Teach Secondary ReviewNetSupport DNA to fantastyczne narzędzie ochrony, przynoszące ogromną korzyść naszej szkole.

Orchard and Shepherdswell Academy


 

Extended multi-site supportUstalanie widoku użytkownika

Gdy NetSupport DNA jest używany w wielu szkołach (np. w obrębie jednego powiatu czy gminy), połączonych na poziomie informatycznym, funkcja ta pozwala każdej szkole oglądać wyłacznie swoje dane – dane pozostałych szkół są niewidoczne. Na najwyzszym poziomie wszystkie dane ze wszystkich lokalizacji mogą być analizowane łacznie.

 


 

Online ResourcesZasoby online

NetSupport DNA przypomina studentom o ich roli w zapewnieniu sobie samym ochrony, prosząc ich o akceptację polityki zasad użytkowania, zanim podłaczą się do zasobów online. Następnie dostarcza im wsparcia online – obejmującego zagadnienia typu FGM, uzależnienia, grooming i nękanie – wszystko za pomocą ikony NetSupport DNA na ich komputerze PC. Personel może zarządzać rozpowszechnianą listą oraz dodawać kolejne pozycje, które wydają mu się niezbędne.

 


Teach Secondary ReviewNetSupport DNA odgrywa ważną rolę w naszym systemie ochrony i monitorowania słów kluczowych. Ma aż nadto pomocnych narzędzi – prawdziwie wszechstronny produkt!

The Pingle School


 

History of concernsHistoria zgłoszeń

Użytkownicy modułu e-bezpieczeństwa mogą przejrzeć historię zgłaszanych przez określonego studenta zagrożeń w formie kalendarza. Daje im to możliwość wychwycenia wzorca i sprawdzenia szczegółów zgłaszanych problemów.

 

 


 

Re-assigning concernsZmiana przydziału zgłoszeń

Czasami zgłoszenia muszą zostać przekazane innej osobie zajmującej się ochroną i bezpieczeństwem, np. w sytuacji, gdy osoba, której przekazano zgłoszenie jest na urlopie. W takiej sytuacji zgłoszenie może zostać automatycznie przekierowane do innej osoby, przy czym obie zostaną automatycznie powiadomione prze email.

 


 

NetSupport DNA umożliwi każdemu odegranie ważnej roli w tworzeniu bezpiecznego, dobrze chronionego środowiska nauczania i stanowi rozwiązanie wspomagające personel szkoły w jego wysiłkach, nie obciążające go jednocześnie dodatkową pracą.

E-bezpieczeństwo i ochrona z NetSupport DNA

Dokumentacja

Main NetSupport DNA brochure NetSupport DNA safeguarding brochure NetSupport DNA safeguarding brochure NetSupport DNA safeguarding brochure

Prevent Duty Guidance Supporting 'Keeping children safe in education Safeguarding Checklist Teach Secondary Review

 

Pobierz DARMOWĄ wersję testową